Informațiile prezentate pe acest site este destinat pentru lucrătorii medicale și farmaceutice

Condiţiile şi tipurile de parteneriat

Stimate doamne şi domni!

Compania „Plasmolifting” este autorul metodei Plasmolifting, care a însemnat o adevărată revoluţie în medicina regenerativă. Sferele de aplicare a metodei sunt foarte variate, iar piaţa acesteia este în prezent una dintre cele mai de perspectivă, cuprinzătoare şi căutate.

Compania „Plasmolifting” este o întreprindere cu ciclu complet: suntem autorii metodei, producătorii dispozitivelor şi cercetătorii noilor tehnologii medicale.

Începând cu anul 2011, în cadrul companiei noastre funcţionează un Centru ştiinţific şi de instruire unic. Unicitatea acestuia rezidă în faptul că direcţia principală de activitate suntcercetările ştiinţifice în domeniile de utilizare a metodei Plasmolifting™.

Având în vedere popularitatea şi succesul metodei şi produsului Plasmolifting™, noi oferim contracte de parteneriat companiilor care pot asigura o deservire corespunzătoare cererii crescânde pentru produsul nostru.

Devenind Partener al companiei noastre, obţineţi:

  • Dreptul exclusiv de vânzare a metodei şi echipamentelor. Doar Dumneavoastră veţi putea comercializa produsul Plasmolifting™ pe un teritoriu stabilit, ceea ce vă va consolida poziţiile pe piaţa regională.
  • O bază de clienţi activă.
  • Reduceri de la compania producătoare a mărfurilor, ceea ce vă va permite să asiguraţi necesarul de consumabile şi dispozitive.
  • Susţinere în realizarea planurilor de promovare a metodei şi de vânzare a echipamentelor. Laboratorul nostru ştiinţific şi secţia vânzări au drept scop prioritar dezvoltarea tehnicii Plasmolifting™, iar Dumneavoastră puteţi obţine în timp real informaţii actualizate despre metodă şi produs.
  • Statutul oficial de Partener al companiei, dreptul de a folosi marca comercială înregistrată a companiei şi relaţiile economice deja stabilită, ceea ce va spori flexibilitatea şi profiturile Dumneavoastră.
  • Materiale informative, publicitare şi metodice.
  • Suport publicitar şi participare în comun la expoziţii.
  • Plasarea informaţiilor despre dealer pe site-ul companiei, readresarea apelurilor telefonice venite din teritoriul arondat dealerului respectiv al companiei.